ÚVOD

Společnost OPTIMUS BROKERS s.r.o. je zprostředkovatel pojištění
v České republice. Je ryze českou společností, založena v roce 1996,
se sídlem v Praze a dalším zastoupením v Ostravě.

Jsme řádnými členy české asociace pojišťovacích makléřů.

Společnost má sjednanou pojistnou smlouvu na krytí rizik souvisejících s profesní odpovědnosti ve výši 1,85mil. EURO a je vedená Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 44803. IČ 65 41 35 63

Společnost splnila veškeré nároky kladené Českou národní bankou a na pojišťovacím trhu působí jako pojišťovací makléř, registrační číslo 016041PM ze dne 20.6.2005 a pojišťovací agent, registrační číslo 037315PA ze dne 17.2.2006