SLUŽBY A PORADENSTVÍ

Dlouholeté zkušenosti s pojištěním a znalost specifik nám dávají předpoklad profesionálního zvládnutí otázek se souvisejícími druhy pojištění. Naší základní službou v rámci činnosti u klienta je komplexní analýza rizika jehož součástí je především:

- správa pojistných smluv

- analytika a likvidace

- poradenství